Glosariusz

API

Ang. Application Programming Interface – interfejs programowania aplikacji – zestaw zdefiniowanych reguł, metod i struktur danych pozwalający aplikacjom na komunikowanie się między sobą.

Atom

Standard kanałów informacyjnych mający zastąpić RSS.

CSS

Ang. Cascading Style Sheets – kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu formy prezentacji strony internetowej. Ideą powstania języka było rozdzielenie struktury dokumentu od jego warstwy prezentacyjnej.

HTML

Ang. HyperText Markup Language – hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia dokumentów hipertekstowych, w tym stron WWW.

Hashtag, hasztag

Słowo lub fraza poprzedzona znakiem # (w formacie #słowo), będąca formą znacznika grupującego wiadomości i pozwalającego wyszukać inne oznaczone takim samym znacznikiem wiadomości w obrębie jednego serwisu internetowego.

RSS

Ang. Really Simple Syndication. Bazujący na języku XML kanał informacyjny zawierający nowości ze strony internetowej. Korzystanie z kanału wymaga odpowiedniego oprogramowania (czytnika RSS).