Czym jest Web 2.0?

Web 2.0 (druga generacja Internetu, sieć drugiej generacji) to określenie serwisów internetowych, w których zasadniczą rolę odgrywają treści tworzone przez ich użytkowników. Termin odnosi się do konkretnych innowacji i technologii, dzięki którym użytkownik końcowy, będący wcześniej jedynie pasywnym odbiorcą zawartości, może treści w serwisie generować, edytować lub współtworzyć. Na Web 2.0 składają się między innymi: portale społecznościowe, platformy blogowe i mikroblogowe, systemy oceny linków, serwisy oparte na mechanizmie wiki, serwisy zakładkowe, wyszukiwarki internetowe działające w oparciu o system spersonalizowanej rekomendacji.

Podstawowe cechy użytkowe serwisów nurtu Web 2.0:

  • Możliwość tworzenia treści.
  • Możliwość dzielenia się treścią lub informacją.
  • Możliwość rekomendacji albo oceny treści lub informacji.
  • Możliwość nawiązywania kontaktów oraz interakcji między użytkownikami.
  • Możliwość tworzenia społeczności.

Podstawowe cechy techniczne serwisów nurtu Web 2.0:

  • Wykorzystywanie nowych technologii, np. AJAX.
  • Wieczna wersja beta zamiast klasycznego cyklu życia programu.
  • Interoperacyjność.
  • Udostępnianie treści, szczególnie poprzez kanały Atom i RSS.

Niektóre możliwości Web 2.0 obecne były wcześniej, lecz różniły się znacząco sposobem ich implementacji, co z kolei istotnie przekładało się na ich funkcjonalność: np. księgi gości zamiast komentarzy pod każdą publikacją albo systemy zarządzania treścią zamiast wiki.